TIGHINN AIR A'MHUIR AM FEAR A PHOSAS MI

 Una canción del grupo Capercaille, titulada Tighinn Air A'mhuir Am Fear A Phosas Mi. El video que la acompaña pertenece a escenas de la película Mi querido Frankie.Capercaillie es una banda de música tradicional de Escocia, fundada en los años ochenta por Donald Shaw y liderada por Karen Matheson.


Is pòsaidh mi, is pòsaidh mi

Theid thu null air an fhadhail ni thu sin
Thig thu nall air an fhadhail ni thu sin
Theid thu null air an fhadhail ni thu gruagach a thadhal
Far na dh'fhàg thu do roghainn ni thu sin

O tha m'ulaidh air tha m'ulaidh air cha bhith e ris an òl
Tha maighear air tha maighear air cha bhi e ris an òl
Meudail air an t-sùil 's air a mhala th'os a cionn
Gaòl mo chridhe air a ghille gràdhan air

Tighinn air a'mhuir tha fear a phòsas mì
Tighinn air a'mhuir tha fear a phòsas mì
Tighinn air a'mhuir tha'n gille buidhe bòidheach
Cìobair nan oithisgean is pòsaidh mi

O tha m'ulaidh air tha m'ulaidh air cha bhith e ris an òl
Tha maighear air tha maighear air cha bhi e ris an òl
Meudail air an t-sùil 's air a mhala th'os a cionn
Gaòl mo chridhe air a ghille gràdhan air

O tha m'ulaidh air tha m'ulaidh air cha bhith e ris an òl
Tha maighear air tha maighear air cha bhi e ris an òl
Meudail air an t-sùil 's air a mhala th'os a cionn
Gaòl mo chridhe air a ghille gràdhan air

Tighinn air a'mhuir tha fear a phòsas mì
Tighinn air a'mhuir tha fear a phòsas mì
Tighinn air a'mhuir tha'n gille buidhe bòidheach
Cìobair nan oithisgean is pòsaidh mi

O tha m'ulaidh air tha m'ulaidh air cha bhith e ris an òl
Tha maighear air tha maighear air cha bhi e ris an òl
Meudail air an t-sùil 's air a mhala th'os a cionn
Gaòl mo chridhe air a ghille gràdhan air

O tha m'ulaidh air tha m'ulaidh air cha bhith e ris an òl
Tha maighear air tha maighear air cha bhi e ris an òl
Meudail air an t-sùil 's air a mhala th'os a cionn
Gaòl mo chridhe air a ghille gràdhan air

Share:

0 comentarios

Sepamos ofrecer lo mejor de nosotros. Bienvenida la crítica, acompañada siempre de la cortesía.